मनोगत
आपली संस्था या वर्षी ५3 व्या वर्षात पदार्पण करीत असून दर वर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ५3 वा वार्षिक अहवाल आपणापुढे सादर करताना आनंद होत आहे.

                    सनी दिलीप कदम

संचालक मंडळ :
   
श्री. शशिकांत उर्फ बबनराव झिंजुर्डे
मार्गदर्शक व अध्यक्ष
   

सनी दिलीप कदम
चेअरमन

अनिल मदनलाल लखन
व्हा.चेअरमन

वैभव जनार्धन देवकर
सचिव

विजया प्रविण कांबळे
खजिनदार

चारुशिला किशोर जोशी
संचालिका

नथा नारायण मातेरे
संचालक

विश्वनाथ जगन्नाथ लांडगे
संचालक

भास्कर मारुती फडतरे
संचालक

ज्ञानेश्वर मारुती शिंदे
संचालक

चंद्रकांत संपतराव भोईर
संचालक


विजय मुरलीधर नलावडे
संचालक


कृष्णा भगवंत पारगे
संचालक

संदीप भाऊसाहेब कापसे
संचालक

शिवाजी बाजीराव येळवडे
संचालक

योगेश सूर्यकांत रानवडे
संचालक

विजय संभाजीराव मुंडे
संचालक

विशाल बाळासाहेब भुजबळ
संचालक


गणेश शिवाजी गवळी
संचालक


अभिषेक नथुराम फुगे
संचालक

युनूस रसूल पगडीवाले
स्विकृत संचालक

प्रल्हाद नथु सुतार
व्यवस्थापक

योगेश पोपट कल्हापुरे
उपव्यवस्थापक